BSBF.NET

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf


Allmänt

Välkommen till vår hemsida! Föreningens ändamål är att befrämja släkt- och bygdeforskning i Borgå med omnejd samt att höja särskilt amatörernas kunnande i ämnet. Föreningen grundades 2001 och vårt språk är svenska. På våra medlemskvällar ger vi information, har föreläsningar och rådfrågar varandra i olika släktforskningsproblem. Vi gör också studiebesök.

Föreningens medlemskvällar hålls i regel sista torsdagen i månaden under perioden 1.9 - 30.4 på Grand. Vi brukar börja kl. 18.30. Adressen är Biskopsgatan 29, Borgå. Vi påminner om medlemskvällarna i Borgåbladets "I SIKTE", så följ med.

Föreningens postadress

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf.
c/o Inga-Lill Svedberg
Sandkullavägen 3
06880 Kärrby
Finland