BSBF.NET

Nyheter

2015.05.10
Styrelsesidan uppdaterad.
2012.08.24
Skapat sida om utbildning och kursser.
2012.06.02
Möteskalender för hösten 2012 uppdaterad.
2011.11.25
Möteskalender för våren 2012 uppdaterad.
2011.05.27
Årsboken 2010 finns på Arkiv sidan.
2011.01.29
Uppgifterna om föreningens bibliotek är uppdaterade. Tillägg till nyheten från 13.04.2010, alla kort är inradade i mappar.
2010.04.13
OBS! Inradningen av mikrokorten på biblioteket är ännu på hälft. En del kort finns inradade i mappar, en del finns ännu kvar i lådorna. Alla kort finns i skåpet bredvid föreningens skåp för tidningar , till vänster innan du kommer in i läsesalen. Där kommer de också att finnas i fortsättningen.
2009.11.25
Hemsidan och kalendersidan uppdaterade.
2009.09.24
Forskaresidan uppdaterad.
2008.11.20
Kalendern, samt Länkar/Historia sidorna uppdaterade.
2008.08.15
Arkiv samt Föreningen sidorna uppdaterade.
2008.08.01
Alla sidor uppdaterade med ny design.
2008.05.14
Länksidan uppdaterad.
2008.03.18
Komihåg Årsmötet!!! 27.03.2008 på Grand.
2008.01.08
Bidrag till föreningens årsutgåva efterlyses fortfarande. Bidragen kan lämnas till styrelsemedlemmarna.
2007.12.31
Styrensen önskar alla medlemmar Ett Gott Nytt År 2008. Samtidigt vill vi påminna om att vi fortfarande behöver bidrag till årsboken 2007.
2007.03.22
För dom otåliga, årsboken 2006 finns att ladda som pdf fil på arkivsidan. Utgåvan postas till dom ej närvarande på årsmötet, samt till våra vänskaps föreningar och andra intressegrupper efter årsmötet.
2007.03.21
Händelsesidan uppdaterad med kalender funktion för utvärdering.
2006.11.30
Bidrag till föreningens årsutgåva efterlyses fortfarande. Bidragen kan lämnas till styrelsemedlemmarna.
2006.11.15
Våran domän är fullt aktiverad, och syns nu under addressen www.bsbf.net
2006.08.18
Digiarkisto.org eller föreningen som digitaliserar kyrkoböcker och annat material som intresserar släktforskarna, söker frivilliga för att snabba upp arbetet med filmningarna, titta på addressen:
Digiarkisto forum
Lasse Holm
2006.05.10
Föreningen har registrerat egen domän på internet. Våra sidor flyttas snart till den nya addressen www.bsbf.net.
Förfrågningar och kontakt med föreningen kan tagas genom att sända epost till info@bsbf.net
2006.03.30
Föreningen undersöker möjligheterna att skapa en gemensam databas omfattande alla östra Nylands släktforskares data.
Denna databas skulle gynna alla släktforskare innom vårt verksamhetsområde, samt många andra forskare , med anknytning till landskapet.
2005.12.11
Vår vice ordförande Bemita Mikander avled, styrelsen och all föreningens medlemmar deltager i sorgen.
2005.04.26
Vår medlem Brita Haaparanta firar 80 års jubileum. Vi vill alla gratulera henne på bemärkelsedagen.
2002.10.12
Vår medlem Lars Holm deltar i TV-inspelningen av programmet Datorn bit's inte den 14/10. Programmet är avsett för äldre personer, och behandlar ämnet hur datorn kan användas i personens hobby, denna gång är hobbyn släktforskning. Programmet kommer att sändas i januari 2003.