BSBF.NET

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf


Borgå medborgarinstitut ordnar följande kurser våren 2018

Introduktion i släktforskningsprogram

10.1. – 14.2.2018
Plats: Mbi/Lypa Biskopsg.3-7
Lärare: Peter Ragnvaldsson

Soldatforskning för släktforskare

28.2. – 18.4.2018
Plats: Mbi/Lypa Biskopsg.3-7
Lärare: Peter Ragnvaldsson